MAGAZYNOWANIE

ZBÓŻ

W okresie żniwnym prowadzimy usługę magazynowania ziarna pszenicy. Polega to na dostarczeniu surowca w okresie wysokiego natężenia zbiorów produktów rolnych, gdzie cena zazwyczaj jest niższa jak w okresie zimowym czy wiosennym. Rolnik sam decyduje, kiedy chce sprzedać ziarno.

Koszty magazynowania to 5 zł/t za 1 miesiąc.  Magazynować można maksymalnie do marca kolejnego roku.

JAK PRZECHOWYWAĆ ZBOŻE

Magazyny ziarna powinny być dostosowany do wymogów wynikających ze zmian w technologiach zbioru. Konsekwencją złego przechowywania może być , spadek zdolności kiełkowania, ubytek masy ziarna, strata jakości, przegrzanie, ubytek glutenu, rozkład, pleśnienie, rozwój szkodników, powstawanie zapachu magazynowego oraz aktywizacja fermentów.

Zadaniem magazynu rolniczego jest ochrona przed stratami oraz umożliwienie zachowania cech jakościowych przechowywanych płodów. Firma Romado ma w tym kilkunastoletnie doświadczenie więc powierzasz swoje dobra firmie z doświadczeniem.

CHCĘ PRZECHOWAĆ ZBOŻĘ